Basa-jendea

by ,

Uri haundietan bizi zan jendeari, uri-jende esaten hasi ziran: astys, civilis. Geroxeago maltzur, astuto. Herri-jende xumeari basa-jende esatea ez dago ongi, baina gaurko egunean, baserrietan bizi dan jenderik ankerrena uri-jenderik gehienak baino gizabide haundiagokoa iruditu zait. Baserritarra naiz, uri haundiak ikusi ditut, ez det ordea ikusi gure baserritarrak bezain gizabidezko uritarrik.
Orixe. Gizabidea, 1950