Ontsa heltzeko

by ,

Nahi bazare ontsa heldu, zozoek lehen hitza ateratu artio igurik ezazu beti, azkena uzten duzularik emazter.
Jean Etxepare. Bi gogoeta, 1909