Espanturik egin gabe

by ,

Izadiak, espanturik egin gabe, hor utzi digu, gure zibilizazio irriberaren barne-muinetan beretan iltzaturik, egiazko problema: heriotzarena.
Txillardegi. Marilynek bere burua hil du, 1965