Zabuan ibili gabe

by ,

Edo bata esan behar dek, edo bestea: eta esanari hel hakio zabuan ibili bage.
Manuel Larramendi. Euskaldunai osasuna, 1745