Euskal literatura

by ,

Euskal literatura ezin izan daiteke euskaldunek euskaldunentzat egin dutena besterik.
Luis Mitxelena. Euskal literaturaren bereizgarri orokorrak, 1981