Beste gauzarik ez badu

by ,

Esaten da bizi leikela
ondo alderdi danetan:
bai asetzea beste gauzarik
ez badu hartzen arretan.
Pedro M. Otaño. Amets bat, 1891