Piztiak bezin zitala

by ,

Aitortutzen det lotsa haundi bat barrenen sartzen zaidala
iduriturik inoiz gizona piztiak bezin zitala.
Pedro M. Otaño. Anaitasuna, 1897