Aska ditzala

by ,

Denok maitaro agurtzen degun maiatzeko eguzkiak
aska ditzala euskal lurra eta katibu dauden guztiak.
Pedro M. Otaño. Euskaldunak Arjentinan, 1910