Negarrez busti

by ,

Urrun etzatera zoan odoletan iguzkia
osoki karra galdurik, goizdanik baitzen jeikia.
Eta nik jakin dut orduan lur huntan zer den egia:
behar dugula noizbeit orok nigarrez busti begia.
Oxobi. Oihartzunak mendian zer dion, 1910