Hain desbardin

by ,

Zelietako Jinko Jauna, zützaz nüzü estonatzen
zerentako hain desbardin gütüzün heben egiten:
batak indarrik gabe, besteak zentzü gabe, beti paubre egitzen…
Etxahun. Ahaide delezius huntan, 1848