Kalomnia franko

by ,

Herri hautan ibili da kalomnia franko
Xaho ez zela behar diputatutako.
Hoberena daitzat dela laborariendako
bertze bandako hoitarik bide dugu franko
gure jenatzeko.
Elizalde Tipi. Diputatu berriak, 1869