Denen gogoan emana

by ,

Udak ardia derama
libro oihanetan barna
orduan ez naiz ni jauna.
Libertatea Jainkoak baitu
denen gogoan emana
uzten diotet baimena.
Nola dezaket kondena
nihaurek maite dutana?
Xalbador. Artzaintza, 1976