Aunitz maite duenak

by ,

O, entzule maitea, otoi barkamendu
ez badut bozkarioz kantaldi hau ondu.
Jostetako gogoa dautate ekendu:
aunitz maite duenak aunitz sofritzen du.
Xalbador. Nigarra begian, 1976