Bat gineneko egun ederrak

by ,

Bi aldetarik nagusi bana jarriz geroz Naparroan
ez dakit gure etorkizuna zoin ateri buruz doan
ez eta ere gaur zer hainetan zauden zu euskaldungoan…
Bat gineneko egun ederrak ditut bakarrik gogoan.
Xalbador. Naparroari, 1976