Hartu-hartuka

by ,

Askatasunik ez du inork ematen: indarrez eta bortxaz iritsi behar da: “eman-emanka” ez, hartu-hartuka baino.
Andima Ibinagabeitia. Erri bat gainezka, 1958