Gauza beharrak

by ,

Mundu huntan, gizonen justizia tronpa ditake noizetik noizera; ez baita horregatik erraiten ahal, tronpakor delakoan, ez dela behar justiziarik, ez gaztigurik. Urean itotzen dire gizonak; suan, erretzen. Nork erranen du, sua eta ura ez direla gauza onak, gauza beharrak?
Jean Hiriart-Urruti. Hobenik gabe hila, 1908