Geuren buruak ongi ezagutu gabe

by ,

Hainbertze urtez eta mendez geuren buruak ongi ezagutu gabe egonak gara ustez Espainiako azken xokoa betetzeko gai ez ginela.
Larreko. Arana Goiri´tar Sabin, 1916