Jatortasunean eta dotorezian

by ,

Euskeraren garbitasuna ez datza hitzen etimolojian, ezpada jatortasunean eta dotorezian.
Gabriel Aresti. Norbert Taueri eginiko gutuna, 1959