Sineskaitza nekatxa batengan

by ,

Nola nik siniserazoko diet askori, euskeratu ditudala erdaldun jakitunak argiratu dituzten ipuiak? Nolako harrotasuna berriz latinezko hizkuntzarekin liburu honen asmoa agertzea? Horretarako behar litzake jakitea Euskera, Gaztelania, eta Latinezko hiru gizkuntzak. Zein gauza sinisgaitza neskatxa bategan!
Bizenta Mogel. Irakurle euskaldunari, 1804