Arteak ez du emango sagarrik

by ,

Har bezate bada euskaldunek neskatxa gazte baten emaitza edo presente hau. Gauza onik badago, esan dezatela inorena dala, ez nerea; okerrik badakuste egotzi nere gainera; berdin arteak ez du emango sagarrik.
Bizenta Mogel. Irakurle euskaldunari, 1804