Erraz da maitatzen

by ,

Bihotzak ederresten duen oro erraz da maitatzen, trukean nekerik eskatzen ez badio maitagaiak.
Jon Etxaide. Amasei seme Euskalerriko, 1958