Lapurtua zuten Kristo

by ,

Horrenbertzetaraino francotiarrek lapurtua zuten Kristo non, batzuen arabera, kristaurik ez zitaken izan lapur horien tartean baizik.
Piarres Larzabal. Nere mendixkatik, 1999