Tag Archives: Bizenta Mogel

Emakumea banaiz ere

by ,

Lehiatu edo dentatu naiz honelako izenazaldatze edo, erdera usaian, ethimologietan. Hobe ez ote da, emakumea banaiz ere, igarotzea orduak honetan, zer janzi-berri dan gora ta behera aitatzen baino?
Bizenta Mogel. Irakurle euskaldunari, 1804

Gozatzen nintzen

by ,

Buruari neke gogorrik eman gabe, loari bere orduak emanda, eta zigor zaurigarriaren beldurrik ez nuela, jolasez bezela, irten nuen nere asmoarekin, Virgilioren hitzneurtu eta apainduetan gozatzen nintzala.
Bizenta Mogel. Irakurle euskaldunari, 1804

Sineskaitza nekatxa batengan

by ,

Nola nik siniserazoko diet askori, euskeratu ditudala erdaldun jakitunak argiratu dituzten ipuiak? Nolako harrotasuna berriz latinezko hizkuntzarekin liburu honen asmoa agertzea? Horretarako behar litzake jakitea Euskera, Gaztelania, eta Latinezko hiru gizkuntzak. Zein gauza sinisgaitza neskatxa bategan!
Bizenta Mogel. Irakurle euskaldunari, 1804

Belatxikia lumadun

by ,

Badakit, entzunaz, beste gabe, neskatxa gazte baten izena dagoala itsatsirik liburutxo honen aurkean, jardungo dutela zinuka ez gutxik, diotela beren artean inoren lumaz janzi nahi duela belatxikiak. Hau da, besten beharrak hartu nahi ditudala neretzat: ez dagokiola neskatxa bati bururik hausitzea liburuginen: asko duela gorua nahiz jostorratza zuzen erabiltzea.
Bizenta Mogel. Irakurle euskaldunari, 1804