Tag Archives: E.Arrese

Inork ezin lezake

by ,

Lotsagarrizko uztarripean goibeheraturik burua
lur hontan inork ezin lezake atera bizimodua,
alfer-alferrik nahiko du batek lanez osatu dirua
baldin ez bada atzapar eta moko zorrozdun mirua.
Emeterio Arrese. Amerika, 1913

Uso ez baina

by ,

Lurtarra buruz ez da motela,
txorik bezela
hegaka dabil arazo gabe,
bainan halare
ez derizkiot, ezin det aitor
bihotzez inor
behar dan hainbat goratzen danik;
lurtar izanik,
nahiz uso baten eraz ibili
nahiz hegan ari,
bere setilun eta azpikeriaz
uso ez baina sator dirudi.
Emeterio Arrese. Indarra nagusi, 1928