Tag Archives: Mirande

Anarkistak gara…

by ,

Mark Legazek dioenez, anarkistak gara… Nire ustez, haatik, atzerritarrek dute anarkismo galgarri honen hazia gure baitan erein, Euskal Herri elkartu eta indartsu baten beldur zirelakotz.
Jon Mirande. Euskaldungoaren etsaiak, 1953

Abstrakzino huts bat

by ,

Sendia bada herri baten oinarria, herriak dira Europaren oinarriak, eta inor herritar on izan ez baititeke beraren senitartea ukatzen badu, halaber inor ezin izan diteke europar on bere herritasuna ukatzen badu. Herririk gabeko Europa bat abstrakzino huts bat baizik ez litzake, haragi eta odol gabeko iratxo bat.
Jon Mirande. Euzkadi eta Europa, 19??

Aurka batzen dira

by ,

Optimista dendagaitzek barka bezaidate bainan gizonak beti zerbaiten edo norbaiten aurka batzen dira, ez zerbaiten edo norbaiten alde, eta munduko gizon guztiak batuko lirake beharbada etsai komun bat gerta balekie, beste mundu batetik etorria edo, ez ordea bestela.
Jon Mirande. Euzkadi eta Europa, 19??

Aberri Oinpetuen Alkartza

by ,

Ene gardiz, Paris hau toki egokia genuke horrelako “Aberri Oinpetuen Alkartza” edo liga bat eraikitzeko, ugari baitaude hemen minoritate gutiz gehienetako semeak. Oraindanik, eusko abertzaleak harremanketan sartzera saiatu behar lirake horiek guztiekin, herri arteko batzaldiak antolatuz, bai eta, eginkor balitz, aldizkaritxo bat argitaratuz ere, herri arteko alkar laguntza berri horren adierazle litzakeenik.
Jon Mirande. Abertzaletasunaren inguruan, 1953

Horrek ez du erran nahi

by ,

Hebraieraren salbamenaren baldintzak ez ditugu ordea Euskal Herrian erideiten, eta gure herriak inoiz ere libratzen baditu lokarriak erdaldunen uztarritik, horrek ez du erran nahi “ipso facto” euskara salbaturik datekeenik.
Jon Mirande. Irlanda, haren egoera eta egungo estatua, 1954

Oro ezin eduki

by ,

Lehen hain ugari izanik, gaur egun ia inork ez badu laminik topatzen, hori ez al da ohiturazaleek (tradiziozaleek) aipu duten “munduaren gotortzeak”, munduaren aurreratzeak, ekarritako ondore bat? Egia da demokrazia eta atomoaren fisika ere ekarri dizkigula… Oro ezin eduki dezakegu.
Jon Mirande. Gizalekoreko izateak euskaldunen eta kelten folkoretan, 1952

Erautsi bide zituzten

by ,

Beharbada ere, gure nausi tenporal eta izpiritualek indarrez erautsi bide zituzten euskaldunen gogo-bihotzetatik paganu usain gehiegi zeukaren herri sinespenak…
Jon Mirande. Gizalekoreko izateak euskaldunen eta kelten folkoretan, 1952