Tag Archives: Orixe

Herriak ez bezala

by ,

Herri euskera ikastea on da; baina horrez gainera, erabili dan gaietan nola erabili ikastea on da; baina horrez gainera, erabili ez dan gaietan nola erabili ikastea batere ez okerrago. Herri euskera, bai, nahi dan guzia, baina herriak ez bezala erabilia.
Orixe. Paul Gurenaren eskutitzak, 1958

Guztien ikasle naiz

by ,

Zenbaitek politika zikina egiten dute euskeraren inguruan. Nere politikakoa ez bada, tirrit horri. Euskeraz idazten dan guzia, irakurri egin behar genuke. Nik ikasi egin dut Eusko Gaztediko ikasleengandik, bai eta karlistengandik, bai eta komunistengandik, bai eta herriarengandik. Guzien ikasle naiz, eta oraindik ikasteko nago.
Orixe. Paul Gurenaren eskutitzak, 1958

Zentzuzko gizona olerkari

by ,

Nola diteke, esan zidan behin Kizkitzak, Lizardi bezelako zentzuzko gizona, olerkaria izatea? Horrexegatik bada, esan nion: idurimenaren eta bihotzaren jardunean zentzuz eta aukeraz jokatzen duelako.
Orixe. Lizardiren azken olerkiak, 1933

Soinekoan zikin bat

by ,

Nik nere anaiaren bati, agerira atera behar eta, soinekoan zikin bat ikusiko banio, anaia ona al nintzaioke hura ez kentzearren, besteen parragarri utziko banu? Ez det halakorik egin nahi. Hor ahopetik ari diranak ez zaituzte nik baino maiteago. Nik, bihotza zerbait bihurritu behar eta ere, esango dizkizuet neri makar iduri zaizkidanak.
[Orixe. Euskal eusko-olerkiak, 1932

Hasi berri gara

by ,

Hasi berri gara, eta lehenbizikotik ezin egin dugu besteek hainbat laster. Esan bezate nahi dutenek basati garala, zozo garala, gure mintzoa ez dela sukalderako eta ukuilurako baizik: ez gara izutuko. Lehenbizikoz etxetik ateratzean okerrik eta oztoporik egin badugu, jaikiko gara; ibiltzen hasitakoan oinpea bigun-eta, min baldin badugu, gogortuko zaigu. Atzenik, biziko da gure euskera: ez galduko gure herri hau.
Orixe. Eusko olerkitzaz, 1921

Basa-jendea

by ,

Uri haundietan bizi zan jendeari, uri-jende esaten hasi ziran: astys, civilis. Geroxeago maltzur, astuto. Herri-jende xumeari basa-jende esatea ez dago ongi, baina gaurko egunean, baserrietan bizi dan jenderik ankerrena uri-jenderik gehienak baino gizabide haundiagokoa iruditu zait. Baserritarra naiz, uri haundiak ikusi ditut, ez det ordea ikusi gure baserritarrak bezain gizabidezko uritarrik.
Orixe. Gizabidea, 1950