Tag Archives: Otaño

Hartu dezagun gerok

by ,

Asko da nagitasunez, asko da makurtzez, aspertu gera eskatzez zor zaiguna. Hartu dezagun gerok, berdin gurea da eta!
Pedro M. Otaño. Zutik, 1904
[Buenos Airesko Laurak Bat euskaletxearen egoitza berria mustu zeneko diskurtsoa. La Vasconia, 1904-11-20]

Karga bizkarrera

by ,

Ez degu ikusten, zenbat eta gehiago makurtzen geran, orduan eta karga gehiago botatzen digutela bizkarrera?
Pedro M. Otaño. Zutik, 1904
[Buenos Airesko Laurak Bat euskaletxearen egoitza berria mustu zeneko diskurtsoa. La Vasconia, 1904-11-20]

Urre gutxik

by ,

Esaten da gutxi gerala euskaldunak, beragatik izan behar degu alkar maiteago. Urre gutxik gehiago balio du harri kozkor eta zaborreria askok baino.
Pedro M. Otaño. Zutik, 1904
[Buenos Airesko Laurak Bat euskaletxearen egoitza berria mustu zeneko diskurtsoa. La Vasconia, 1904-11-20]

Erdara eder eta leuna

by ,

Salamancatik irten da argitasuna
euskaldun batengandik —zer edertasuna!—
ikusi arazteko ongarri zaiguna
gureganatutzeko zoriontasuna!…
Anaiak, poz gaitezen, badator eguna
herritar ahaltsu batek bidezten diguna,
eta betiko dohatsu egingo gaituna:
utzi dezagun gure hizkuntza astuna
jendeen arterako balio ez duna
eta betor erdera eder ta leuna
—biak jakitea da txit gauza iluna!—.
Egin zagun Migelek esaten diguna
eta guretzako da berriontasuna:
Tubalen kastarentzat zer etorkizuna!
Pedro M. Otaño. Berri on bat, 1903

Zazpiak oihal batetik

by ,

Zazpi ahizparen gai dan oihala ebakirikan erditik
alde batera hiru soineko, utzirikan lau bestetik.
Guraizeakin bereizi arren bakoitza bere aldetik
ezagutzen da jantzi dirala zazpiak oihal batetik.

Oihaltzat hartu zagun Euskera, guraizetzat Bidasoa:
ibai koxkor bat besterik ez da, hutsa, balitz itsasoa.
Elkarren hurbil daude zazpiak, muga deitzen da Pausoa…
Zergatik izan behar ez degu famili bakar osoa?
Pedro M. Otaño. Zazpiak-bat, 1900

Gerrarik onena

by ,

Gerrik onena zer da azkenik? Da dohakabetasuna
bihotz gogorren zitalkeria, pozoiezko erantzuna
arlotegitza eta oinazea, gosea eta eritasuna
heriotza eta infernua…
Pedro M. Otaño. Anaitasuna, 1897

Zer diferentzi dago?

by ,

Republika zer dala uste du? Aitona, betor honuntza.
Ez degu ondo entenditutzen, ez baita gure hizkuntza
baina eskatzen du egiteko denok elkarri laguntza
beren modura gobernatuaz probintza eta herri bakoitza.
Hortik fuerora zer diferentzi dago, aitona, zer? Hutsa!
Pedro M. Otaño. Republika ta Fueroak edo Mendiburuko maizterra, 1893