Tag Archives: S.Etxeberri

Nahi baduzue

by ,

Baldin gutizios bazarete loriaz aberasteko, eskoletako urre meatzetan enplega, eta trabaila zaitezte.Baldin desiros bazarete ohorearen zelai eder, eta zabaletan pasajetan ibiltzera, har zazue estudioaren karrosa. Baldin nihor kausitzen bada zuen artean estimuaren egartsuaz sekeriatua dagoenik, laster egin beza eskolako iturrira, handik aterako tu egiazko estimuaren usin hondargabeak, xirripa, eta ibai usintsuak.
Sarako Etxeberri. Eskual Herriko gazteriari, 1718