Tag Archives: Tartas

Adiskide ona

by ,

Adeskide batek berea gaztelutik, presontegitiz idokiten dianean haren berme sarturik eta haren zorra bere gain harturik, hartzeduna bere morsatz eta diharuz, bere on propitik pagatzen dianean, eta gero hari oroz kitanza egiten, eta donatione, promes emaiten hari jagoiti ez deus galdatzera bere hartzeaz eta bere pretentioneaz, baina solamente erraiten draukonean kontent nuzu zure borondate onaz, maita nezazu, ez dut nahi kuganik deus, zure amorioa baizi, erran behar da ordu hartan halakoa adeskide ona dela, leiala, fidela, eta kasi paregabea, amens egunko egunean ez laite ediren ehunetarik bat edo biga, zekuria hanbat da gaixto, eta korronpitu, non adeskidetarzuna mundutik akazatu, eta arras galdu baita, ez da edireiten tronperia, perfidia, gaixtakaria, eta adeskide falsurik baizi.
Joan Tartas. Ontsa hiltzeko bidea, 1666

Itzala iduri

by ,

Gizonaren bizia itzala iduri da, zeren itzalak eta ilunpeak gizonari loa lehen emaiten du ezi ez egunak edo argiak, lo egin nahi dianak ere egunaz kommunzki bere kanberaren bortak eta leihoak zerratzen ditu loaren eta pausiaren hobeki hartzeko. Hala-hala gizona mundu hontan, munduko hon denboralen itzalaren pean, loak hartzen du eta, zeluko gauzer bere begiak zerraturik, Ienkoaren zerbutzian, eta obra honetan auher, laxo, neglijent, eta berandiar gertatzen da bekatiaren loan eta lohian, abarizitiaren suak errerik, haren egarriak alteraturik, haren goseak janik, munduko honen itzalbean bizi da, jagoiti bere pausia ediren bage, eta alterationia freskatu gabe.
Joan Tartas. Ontsa hiltzeko bidea, 1666