denontzat

Euskadi Sariak idazle horien [Utikan manifestuaren sinatzaileen] partaidetasuna, era batekoa nahiz bestekoa, aktiboa zein pasiboa, galtzea, izugarrizko galera da denontzat, Kultura Sailarentzat eta Idazleen Elkartearentzat ez ezik, Euskal Herriko kultura talde, argitaletxe, literaturazale guztientzat, eta, hitz batez, euskal hiztunon komunitate osoarentzat. (Fito Rodriguez, EIEko lehendakaria. Jakin, 2007ko abendua)

WordPress database error: [Incorrect file format 'utikan_comments']
SELECT * FROM utikan_comments WHERE comment_post_ID = '280' AND comment_approved = '1' ORDER BY comment_date